Transporto priemonės licencijos kopija

Atstovaujame vežėjus bei rengiame dokumentus transporto priemonės licencijos kopijos išdavimui.

Transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija :
Vežėjo, turinčio pagrindinę licenciją, keleiviams ar kroviniams vežti naudojamai kelių transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija.

Kelių transporto priemonė turi būti valdoma ar naudojama nuosavybės, patikėjimo teise arba nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, ir neterminuotai arba laikinai, kai kelių transporto priemonės valdymo terminas apribotas kelių transporto priemonės valdymą patvirtinančiu dokumentu, įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turi turėti bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus.

Licencijos kopijos išduodamos per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo. 

Licencijos kopijos išduodamos iki pagrindinės licencijos galiojimo laiko pabaigos.